CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦY SẢN THANH ĐOÀN

THANH DOAN FISHERIES IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Hệ thống quản lý chất lượng

Mục tiêu chất lượng của Thadimexco: Các nhà thầu phụ đầu vào được đánh giá định kỳ theo hệ thống quản lý chất lượng đạt 100% theo tiêu chuẩn, thời gian giao hàng đúng theo kế hoạch 98%, chất lượng đạt theo yêu cầu 100%, vận hành hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, BRC đạt theo tiêu chuẩn B trở lên.

Tieu chuan GMP

Tiêu chuẩn GMP 

GMP (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong quá trình gia công, chế biến.


SSOP

Tiêu chuẩn SSOP

SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures), là: Quy phạm vệ sinh hoặc nói cụ thể hơn là: Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh.

SSOP cùng GMP, kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. 


HSCP

Tiêu chuẩn HACCP

HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. 


HALAL

Tiêu chuẩn HALAL

HALAL theo tiếng Arập có nghĩa là được phép sử dụng. Thực phẩm và các sản phẩm được chứng nhận HALAL có ý nghĩa đặc biệt cho kinh doanh tại thị trường các nước Islam hoặc các nước có công dân theo Islam. Chứng nhận HALAL là một hình thức chứng minh các nghĩa vụ xã hội và làm tăng sự tin tưởng của khách hàng và sự tự tin trong các sản phẩm. Nó cung cấp những cơ hội lớn cho xuất khẩu.


BRC

Tiêu chuẩn BRC

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia.


Tieu chuan ASC

Tiêu chuẩn ASC

ASC là chữ viết tắt của Aquaculture Stewardship Council (Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản). Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan (IDH) nhằm quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm. ASC xây dựng bộ tiêu chuẩn ASC dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm.


tieu chuan BSCI

Tiêu chuẩn BSCI

BSCI viết tắt là: Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.


CÁC CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THAMDIMEXCO

ASC
BRC
HALA
VSAT
asc 1 0
asc 2,3
ASC 2017
msc 2017
INTERTEK 2018
attP 2018
HALAL 2018
vsat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo từ hệ thống