CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦY SẢN THANH ĐOÀN

THANH DOAN FISHERIES IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ông: Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT - Kiêm Giám Đốc

THE OPERATION OF EXPORT FROZEN SHRIMP PRODUCTS PROCESSING TECHNOLOGY

(HOSO, HLSO, PD, PUD, PTO)


quy trinh thadimexco 3 EN

Đối tác

Các đối tác kinh doanh “Mua bán hàng hoá xuất khẩu” của Thadimexco trên khắp các thị trường: EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Thái Lan...

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Notifications from the system